Výškové inspekce

Naše bezpilotní letadlo vám může velmi operativně a cenově efektivně zpřístupnit objekty ve výškách

či jinak nedostupných míst. 

-     monitoring objektů (farem, statků, staveb, polí, úrody, vodních nádrží a hrází, lomů, povrchových dolů, mostů, lávek, železničních tratí a jiných).

-     prohlídky budov (střech, věží, sloupů el. vedení a stožárů, komínů, větrných elektráren, solárních elektráren, památek